Pravesha.se önsker alla ett gott nytår


Där fanns icke plats för alla på sista kurs.
Därför blir årets första kurs et Medium/ Healing kurs.
Och där finns fortfarande någon platser kvar.


Har du lyst på att prova på healing och medium.

Kurset kör 4-5-6 Mars.
Börjar fredagen d. 4 klockan 17:00 och slutar sist på eftermiddagen
på söndagen.

Vi skal testa på olika metoden båda inom medium och healing.
Det blir spännande och lärorikt och mycket skratt.  

Det blir ingen konkurrens om vem som är bäst - här är vi alla lika.
Alla är vi medium och alla kan vi healing – det är det som gör det
givande och spännande.

Välkomna till en spännande helg med mycket skratt!

Priset är 2,700 SEK, mat och logi inkluderat.
Betalning ved ankomsten.

Vil du registrera dig
eller vil du veta mera

kontakt oss på: pravesha.se@gmail.com