Hej - mitt namn är Malin - Nima

Nima är ett namn som naturen och moder jord givit mej.
Jag har alltid tyckt om och vara i kontakt med naturen. Min väg har med tiden
kommit naturligt till mej och det är den indianska shamans väg.
Jag tycker mycke om att konekta och jobba med naturen. At trumma i naturen
er det finaste och mest kraftfulla jag vet. Livet har många väger och dette är
den väg jag har valgt att gå nu.

Tiden är inna til att vi vakner opp
och hjälps åt att vaka och ta hand
om det vi har. Framför alt i oss själva
och att vi vågar att se vem vi är.
Vi behöver åter att ta kontakt med
naturen och vor moder som vi bor på och
levar av verje dag. Det är mycke som
sker nu runt om i hela världen, så det att ge
et leende till nogon varje dag, det hjälper.
Min passion är att kunne hjälpe människor
at återskapa kontakten med naturen,
moder jord och i det hämta hem sig själva,
samt kanske börja en ny mera levande
resa i livet. At se deltagare konekta med
naturen och i det så konektar vi också
med oss själva, och det är som är resen värde.

Med et stort leende
Nima

mio.ananda@yahoo.se