Att hjälpa är en naturlig del av att vara människa.
På denna kurs vill du lära att fokusera krafterna dina på healing.

Kom ihåg - Att hjälpa en annan människa är att hjälpa dig själv!!
Du måste förstå dig själv för att förstå andra.
Det vet den indianske shamanen.

Du drar inte hem från en Shaman kurs som samma person!

Shaman 1-7

Pinochio

Trådar har jag inga kvar
som binder mig med det som var.

Vore kurs i livsglädje. Steg 1Healing Kurs

 

 

 

 

 

 

 

Medium utväkling

Er du nyfigen på det okända?
Eller er du overtygat om at de fins, och har lust
at läre dom at känna?
Guderna, anderna, pirits, de hedengangne etc.

Da er dette et kurs for dig!